Autorska prava i intelektualna svojina

GlaxoSmithKline Vam ovom prilikom daje ovlašćenje da isključivo u nekomercijalne svrhe kopirate materijal koji ova kompanija objavljuje na ovom sajtu, s tim što će svaka kopija koju napravite sadržati obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim informacijama i odricanju od svake odogovornosti u vezi sa njima na ovom sajtu.
Ništa iz ovog sadržaja neće se tumačiti kao implicitno davanje, priznanje, odricanje ili bilo koja druga vrsta dozvole ili prava na bilo koji patent ili zaštitni znak kompanije GlaxoSmithKline ili nekog trećeg lica. Osim ako je tako istaknuto u dosadašnjem tekstu, ništa ovde sadržano neće biti tumačeno kao davanje bilo kakve vrste dozvole ili prava koja pripadaju autorskim pravima kompanije GlaxoSmithKline.

Upotreba informacija

Komunikacija sa korisnicima (sa izuzetkom podataka lične prirode iii zdravstvenih podataka koji su pokriveni GSK-ovom Politikom privatnosti na intenetu) se ne tretiraju kao poverljive i nezaštićene i GSK te informacije može da upotrebi u bilo koju svrhu, uključujući i umnožavanje, štampu,  itd, i može da upotrebi ideje u bilo koju svrhu, uključujući i komercijalnu.

Zaštita privatnosti na internetu

GlaxoSmithKline (GSK) poštuje privatnost posetilaca svojih veb stranca i u obavezi je da zaštiti njihove lične podatke. Ova izjava o privatnosti objašnjava postupke prikupljanja podataka, prenosa, obrade, upotrebe, obelodanjivanja i bezbednosnih praksi GSK veb stranica.
Ova izjava o privatnosti nije primenljiva na podatke sakupljene iz izvora i sredstava javnog informisanja koji nisu na intemetu.

Obavezivanje

Pristupom na vebsajt i njegovom upotrebom Vi pristajete na sakupljanje, prenos, obradu, upotrebu i obelodanjivanje vaših ličnih identifikacionih podataka na način naveden u ovoj izjavi o privatnosti.

Opis podataka koje GSK moze da prikupi i opis načina korišćenja:

Podaci koje uzimamo od posetilaca naše veb stranice 

GSK direktno prikuplja Iične identifikacione podatke (odnosno podatke iz kojih možete biti identifikovani, kao što su ime, adresa, broj telefona ili imejl adresa) samo ukoliko su oni zatraženi ili ih Vi dobrovoljno dostavite nama na ovom vebsajtu. Mi te podatke možemo upotrebiti kako bismo odgovorili na Vaše zahteve; poboljšali kvalitet usluge i sadržaj našeg vebsajta; pružili savete, korisne informacije, novosti o proizvodima i druge nove informacije; obavestili Vas o novim GSK proizvodima i uslugama (ukoliko to odobrite); tražili Vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama; kao i za naše administrativne poslove i u svrhu poboljšanja kvaliteta.

Ovaj vebsajt nije osmišljen za decu mlađu od 18 godina. Putem ovog sajta mi ne prikupljamo svesno lične identifikacione podatke posetilaca koji spadaju u grupu tog uzrasta bez saglasnosti roditelja ili staratelja. 

GSK takođe automatski sakuplja informacije (tamo gde su one dostupne) o tipu Vašeg pretraživača i operativnom sistemu, veb stanicama koje ste posetili pre i nakon posećivanja našeg sajta, prijavnim informacijama standardnih servera i IP adresi (videti dole). Ove informacije se sakupljaju radi dobijanja podataka poput: ukupnog broja poseta našem sajtu, broju posetilaca na svakoj od stranica našeg sajta i domena usluga internet provajdera naših posetilaca. Ove informacije koje ostaju u zbirnom obliku prikupljamo kako bismo razumeli način na koji posetioci koriste naš vebsajt, kako bismo mogli da poboljšamo njega kao i usluge koje nudimo. Takođe, ove sakupljene informacije možemo da delimo sa drugim kompanijama u okviru GSK grupe i sa trećim licima.

Upotreba IP adresa

Internet Protokol (IP) adresa je skup brojeva koji su automatski dodeljeni vašem računaru kada god se ulogujete na internet ili na lokalnu mrežu Vaše organizacije (lAN) ili široku mrežu (WAN). Veb serveri automatski identifikuju Vaš računar putem IP adrese koja mu je dodeljena tokom Vašeg boravka na internetu.

GSK ili druge kompanije koje posluju u ime GSK-a, mogu sakupiti IP adrese za administrativne sisteme i analizu upotrebe našeg vebsajta. Mi takođe možemo upotrebljavati IP adrese da identifikujemo korisnike našeg sajta, kada smatramo potrebnim da podsetimo na obaveznu usaglašenost sa uslovima korišćenja sajta, ili kada moramo da zaštitimo naše usluge, sajt ili druge korisnike.

Cookies

GSK na ovom sajtu koristi "'cookies"' kako bi bio u mogućnosti da analizira upotrebu i poboljša iskustva posetilaca našeg vebsajta. "'Cookies"' su mali fajlovi sastavljeni od niza slova i brojeva koje server veb stranice postave u Vaš Kompjuter. Da biste saznali više o "'cookies" i načinu njihove upotrebe od strane GSK-a molimo pregledajte naš Pravilnik o “cookies” (Cookie Policy).

Kako štitimo Vaše lične identifikacione podatke

GSK će koristiti sva raspoloživa sredstva za obezbeđivanje odgovarajuće zaštite Vaših ličnih identifikacionih podataka, i prema osetljivosti informacije GSK upotrebljava veliki broj bezbednosnih tehnologija i procedura kako bi zaštitio Vaše lične identifikacione podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili obelodanjivanja. Na primer, podaci koje date kompaniji GSK se čuvaju na kompjuterskim serverima sa ograničenim pristupom, koji se nalaze u kontrolisanim objektima. Nažalost, prenos podataka putem interneta nije potpuno bezbedan. lako ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo Vaše lične identifikacione podatke, ne možemo potpuno da garantujemo za bezbednost ličnih identifikacionih podataka koje ostavljate na našem sajtu, sami snosite rizik za svaki prenos podataka. Pošto ne možemo da garantujemo da se neće dogoditi gubitak, zloupotreba ili promena podataka, jednom kada smo primili Vaše podatke mi ulažemo napor koji smatramo da je u tu svrhu finansijski moguć da sprečimo takve neželjene događaje.

Deljenje ličnih identifikacionih podataka sa trećim licima

GSK neće prodavati niti iznajmljivati lične identifikacione podatke trećim licima. Ipak, GSK ponekad angažuje odabrana treća lica za pružanje pomoćnih usluga u vezi sa ovim vebsajtom i takva lica će povremeno imati pristup Vašim podacima, jer je to sastavni deo usluge pružene kompaniji GSK. GSK i pomoćne službe koje održavaju vebsajt i slična treća lica mogu povremeno imati pristup Vašim podacima, jer je to sastavni deo usluge koju pružaju kompaniji GSK. Budite uvereni da GSK od svih komapnija koje pružaju takve usluge podrške traže da poštuju iste standarde zaštite podataka, kao i GSK, i da im je zabranjeno da upotrebljavaju podatke za svoje svrhe. GSK pogotovo ne dozvoljava svojim pružaocima usluga da upotrebljavaju Vaše lične identifikacione podatke za svoje marketinške aktivnosti.

U određenim posebnim slučajevima, možemo da otkrijemo Vaše lične identifikacione podatke pod sledećim okolnostima:

  • Kada imamo razlog da verujemo da je otkrivanje informacija ili podataka neophodno za identifikovanje, kontaktiranje ili sprovođenje zakonske mere prema nekom licu koje bi moglo da Vas ugrozi ili na drugi način ugrozi prava GSK-a, vlasništvo ili delovanje, druge korisnike vebsajta GSKa ili bilo koga drugog ko bi mogao biti ugrožen takvim aktivnostima.

  • Kada verujemo da zakon to zahteva ili kao odgovor na bilo koji zahtev od strane organa za sprovođenje zakona u vezi sa krivičnom istragom ili građanskih, odnosno, upravnih organa u vezi sa parničnim postupkom ili administrativnim istragama koje su u toku.

  • U slučaju bitnih korporativnih transakcija poput prodaje linije proizvoda ili podele, spajanja, konsolidacije, prodaje imovine ili u malo verovatnom slučaju bankrota.

Lični identifikacioni podaci prikupljeni na vebsajtovima kompanije GSK mogu biti preneti, čuvani ili obrađivani u Vašoj zemlji boravka ili u nekoj drugoj zemlji u kojoj GSK ili njegove filijale, podugovarači ili agenti imaju objekte uključujući Sjedinjene Drižave i države van Evropskog ekonomskog prostora ("'EEA"). Takođe treba da znate da Vaši podaci mogu biti obrađeni u zemljama sa nižim standardima zaštite podataka od onih u Vašoj zemlji boravka. Korišćenjem ovog vebsajta, Vi pristajete na sve prenose, obradu ili čuvanje informacija van Vaše zemlje boravka i van EEA. GSK će se starati da, ako Vaši podaci budu preneseni izvan Vaše zemlje boravka, oni i dalje budu tretirani u skladu sa ovom lzjavom o privatnosti.

Pristup

Imate pravo da ažurirate ili prepravite Vaše lične identifikacione podatke u bilo koje vreme, kontaktirajući nas pisanim putem na način određen na kraju ove lzjave o privatnosti. Možete imati pravo da dobijete pristup podacima koje imamo o Vama, u skladu sa lokalnim zakonima na način predviđen tim zakonima.

Linkovi ka drugim veb stranicama

Ovaj sajt može povremeno imati linkove ka drugim GSK veb stranama i stranama trećih lica radi pružanja usluga našim korisnicima. Ova lzjava o privatnosti se ne odnosi na te veb strane. Vi se slažete sa tim da, ako izaberete da uđete na takve povezane sajtove, GSK neće snositi odgovornost za dostupnost takvih sajtova, kao i da GSK ne pregleda i ne odobrava, niti će se smatrati odgovornim, direktno niti indirektno, za: (i) način na koji ove veb strane tretiraju Vaše lične identifikacione podatke, (ii) sadržinu takvih veb strana, uključujući (između ostalog) bilo kakav reklamni materijal, proizvode, robu, materijal ili usluge koji su dostupne na takvim veb stranama i (iii) korist koju drugi mogu izvući sa ovakvih sajtova.

Molimo proverite zakonske izjave o privatnosti objavljene na svakom od sajtova na koji se povežete pre unošenja bilo kakvih ličnih identifikacionih podataka.

Izmene

Ova lzjava o privatnosti biće povremeno ažurirana. Ako su unete izmene materijalne prirode, takođe možemo objaviti obavešenje na ovom vebsajtu. Molimo da povremeno pregledate ovu lzjavu o privatnosti, kako biste uvek bili obavešteni o načinu na koji mi doprinosimo zaštiti ličnih identifikacionih podataka koje prikupljamo. Vašom kontinuiranom upotrebom ovog sajta, Vi pristajete na ovu lzjavu o privatnosti i na sve dopune i izmene.

Ova izjava je poslednji put ažurirana 26. septembra 2012.

Kontaktirajte nas

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti su dobrodošli i možete ih uputiti na adresu:

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Srbija
tel: +381 11 31 05 700
fax: +381 11 31 05 799